Masterclass CKV s.g. de Driemark       
(van de Driemark - website)       
naar website Driemark Winterswijk       

 

Masterclasses

Vanaf het schooljaar 2000 - 2001 heeft scholengemeenschap de Driemark een masterclass tekenen en een masterclass muziek. Deze zijn bedoeld als voorbereiding op het toelatingsexamen van kunstacademie of conservatorium. Verder geven deze masterclasses leerlingen die geen tekenen of muziek meer hebben in hun vaste profiel, de mogelijkheid om toch nog, onder leiding van een docent hiermee bezig te zijn. Het prettige van de masterclass is dat de groepen slechts uit maximaal 10 leerlingen bestaan. Zo is individuele begeleiding beter mogelijk, ook is er meer ruimte en tijd om bijzondere dingen te doen. Sabrina Heesen


vix atelier1
vix atelier 2

Bezoek atelier Vic Hulshof

In mei 2001 zijn leerlingen van de Driemark op atelierbezoek geweest bij kunstenaar en grafisch vormgever (ook wel kunstwerker zoals hij zichzelf noemt) Vic Hulshof. De groep leerlingen bestond voornamelijk uit masterclass leerlingen. Verder waren er nog een drietal leerlingen in het kader van het vak CKV1 en één leerling van de mavo afdeling die later misschien ook de richting van de grafische vormgeving op wil.

Kunstwerker Vic Hulshof heeft die middag een duidelijk beeld geschetst van zijn beroeps-ontwikkeling. Ook heeft hij aan de hand van veel beeldmateriaal de leerlingen kennis laten maken met zijn werk. Ook zijn eigen beeldende ontwikkeling en zijn creatieve proces kwamen duidelijk naar voren.

 

De leerlingen zagen affiches, toegangskaarten, folders, boekjes, logo's, maar ook zijn vrije werk. Dit vrije werk bestond uit schilderijen en ook uit ruimtelijke werken. Zo ook het beeld dat voor de Driemark staat, een grote rechtopstaande arm. Dit beeld maakt deel uit van de Mondriaanroute in Winterswijk Zo was het leuk voor leerlingen om het verhaal erachter te horen en ook de maquette te zien. De CKV 1 leerlingen die mee waren, hadden de opdracht om een verslag te maken van een van de werken. Dit grote ruimtelijke werk, maar ook de paaspop-affiches werden onderwerp van hun onderzoek naar vorm, inhoud en functie van specifieke kunstwerken.

vix atelier 3
vix atelier 4

In de presentatie van Vic Hulshof kwam ook een ander werk van hem ter sprake, namelijk het Mondriaan-raam aan het Weeninkpad. Ook dit kunstwerk heeft een plek in de Mondriaanroute. Volgend schooljaar is het de bedoeling dat de masterclass op die plek haar startpunt heeft. Het is de bedoeling dat de leerlingen op die plek waar ooit Mondriaan 100 jaar geleden schilderde, ook gaan tekenen. Vervolgens is het de bedoeling dat zij dit in de daarop volgende lessen op school gaan vertalen naar een werkstuk op doek. Ook het leren opspannen en prepareren van een doek is een van de onderdelen van de Masterclass.

Tot slot een woord van dank aan Vic Hulshof, die van dit atelierbezoek echt iets bijzonders heeft gemaakt.

In november hebben drie groepen leerlingen (van vmbo, havo en vwo) in het kader van de CKV-excursies, een bezoek gebracht aan Vix expositie in Galerie Koempoelan. In Vix atelier kregen ze nadere uitleg over zijn werk en werkwijze....

Ook in de komende jaren zijn er mogelijkheden voor nieuwe masterclasses en workshops bij Vic.
back home  
  vix graphix   vix posters   vix paintinx   vix objex  
  vix clients   vix cievie   vix news  
  vix linx