vix begin pagina
vix art portfolio
vix design portfolio
vix workshops en cursussen
vix c.v.
vix opdrachtgevers
vix nieuws
vix links
vix site index map
bel, mail, schrijf, bezoek vix
 'just playin'my pencil'

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <center><font face="MS Sans Serif,Arial" color="#ffffcc" size="1">... ...VIX = Vic Hulshof, Winterzwijk-NL:<br> Vix Freelance Designs and Artworx,<br> Vix art, Vix graphic designs,<br> Vix posters, Vix paintings and<br> Vix sculptures...<br> Vix website in english and dutch... <a href="vix.html">no frames</a> <br> VIX = Vic Hulshof, Winterzwijk-NL:<br> Vix Freelance Ontwerpen en Kunstwerken,<br> Vix posters, Vix grafische ontwerpen,<br> Vix schilderijen en Vix beelden...<br> Vix website, in 't engels en nederlands... <a href= "vix.html">no frames</a></font><br> <br> <font face="MS Sans Serif,Arial" color="#ffffcc" size="1"> <a target="_blank" href="index.html"><u>Vix Index Page</u></a>&nbsp;<br> <a href="intro.html"><u>Vix flash intro</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_grav.html"><u>Vix Graphix (1)</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_grav2.html"><u>Vix Graphix (2)</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_post.html"><u>Vix Posters (1)</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_post2.html"><u>Vix Posters (2)</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_pain.html"><u>Vix Paintings (1)</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_pain2.html"><u>Vix Paintings (2)</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_scul.html"><u>Vix Sculptures (1)</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_scul2.html"><u>Vix Sculptures (2)</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_cv.html"><u>Vix CV in dutch</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_cve.html"><u>Vix CV in english</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_news.html"><u>Vix News</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_linx.html"><u>Vix Links</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_klan.html"><u>Vix Clients</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_levw.html"><u>Vix Conditions</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_gast.html"><u>Vix Guestbook</u></a>&nbsp;<br> <a href="mor_post.html"><u>More Vix Posters</u></a>&nbsp;<br> <br>vix frames:<br> <a href="vix_lm.html"><u>Vix art: left frame(menu)</u></a> &nbsp;<br> <a href="vix_rt.html"><u>Vix pencil: (right)top frame</u></a>&nbsp;<br> <a href="vix_m.html"><u>Vix mainframe (all brains)</u></a>&nbsp;<br> <br>vix pages on linked sites:<br> <a href="http://www.vix.nu/index.html">to Vix Website http://www.vix.nu</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.vix.be/index.html">to Vix Website http://www.vix.be</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.vichulshof.nl/index.html">to Vix Website http://www.vichulshof.nl</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.vix.nu/vix.html">to Vix Website www.vix.nu (no frames)</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.winterswijkseacademie.nl/">to Vix WAS Website http://www.winterswijkseacademie.nl</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.mondriaantafel.nl/">to Vix Mondriaantafel website http://www.mondriaantafel.nl</a>&nbsp;<br> <a href="http://www.mondriaanwinterswijk.nl/">to the Mondriaan Winterswijk website http://www.mondriaanwinterswijk.nl</a>&nbsp;<br> </center> <br> </font>